Zbavte se své zadlužené firmy včas !
Přepis firmy
a

Zadlužená firma.

^

15 prosince, 2020

Zadlužená firma – jistá míra zadluženosti firmy není na škodu a v konkrétních případech může být i žádoucí.

Ostatně vést expanzi svého podnikání bez zadlužení zpravidla ani dost dobře není možné. Pokud však míra zadluženosti firmy přesáhne rozumnou hranici (zpravidla se uvádí, že podíl cizího kapitálu by neměl překročit jeden a půl násobek hodnoty vlastního jmění firmy), je namístě zbystřit. Lze prodat celou firmu?

Pakliže se Vaše firma zadlužila tak, že má problémy se splácením svých závazků (což jednoduše poznáte tak, že se počet neuhrazených faktur nezastavitelně zvyšuje a Vy už nevíte, kterému z obchodních partnerů denně urgujících platbu či pozastavujících dodávku zboží máte zaplatit jako první), je třeba vyhledat pomoc odborníků.

Čas je důležitým faktorem pro prodej zadlužené firmy

Čas je důležitým faktorem. Hraje ve Váš neprospěch. Nemá smysl na nic čekat. Protože z úhlu pohledu věřitele je neplatící a nekomunikující dlužník ten první na řadě pro předání pohledávky k soudnímu vymáhání. Nebo hůře k podání insolvenčního návrhu.

Zadlužená firma však automaticky neznamená firmu, jejíž osud byl v důsledku zadlužení již definitivně zpečetěn. Naopak. I takovou firmu lze při zvolení vhodných kroků přivést k ozdravení.

Základním krokem by mělo být vždy provedení vnitřního auditu firmy. Jeho výstupem musí být zjištění míry zadluženosti firmy a ideálně i pojmenování důvodů zadluženosti. Podle míry zadluženosti firmy je pak třeba zvolit nejvhodnější řešení, které povede k ozdravení a záchraně existence firmy.

Pokud již není možné firmu zachránit, potom je třeba zvolit takové řešení, které alespoň minimalizuje dopady platební neschopnosti zadlužené firmy. Hlavně do majetkové sféry vlastníků či statutárních orgánů této firmy. Protože tyto osoby mohou v konkrétním případě ručit za závazky zadlužené firmy celým svým majetkem.

Zadlužená firma – řešení je celá škála

Řešení je celá škála, přičemž aplikace toho kterého či kombinace těch kterých řešení, bude odvislá od výsledků vnitřního auditu a stavu zadluženosti každé konkrétní firmy.

Je-li důvodem zadluženosti firmy druhotná platební neschopnost, potom je třeba se zaměřit na dobytnost pohledávek zadlužené firmy. Přitom nemusí jít jen o často zdlouhavé soudní vymáhání dlužných pohledávek, s poměrně nejistým výsledkem. Vhodný investor, který sám dluží peníze Vašemu dlužníkovi, může mít zájem pohledávku Vaší zadlužené firmy za dlužníkem odkoupit, aby ji následně započetl a tím „smazal“ svůj dluh u Vašeho dlužníka.

Vhodným ozdravným řešením může být rovněž prodej majetku zadlužené firmy, a to ideálně majetku vázaného k té části podnikání, které se po provedení analýzy ekonomické kondice firmy ukázalo být jako prodělečné. Lze prodat jednotlivé movité nebo nemovité věci, ale i podnik nebo část podniku. V konkrétním případě nemusí být absolutní překážkou převodu vlastnického práva ani probíhající soudní či exekuční řízení.

Lze prodat celou firmu?

 

zadlužená firma

Potenciálnímu investorovi lze prodat rovněž celou firmu (=obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným nebo akcie v akciové společnosti) nebo svou majetkovou účast ve firmě. Jde jen o to nalézt vhodného investora, pro kterého zadlužená firma nepředstavuje neřešitelný propad do propasti. Naopak vidí příležitost, jak s nižšími náklady, zavedeným obchodním názvem a historickým zápisem v příslušných rejstřících, zahájit či rozšířit své podnikání.

Samozřejmě nelze vyloučit, že provedený audit odhalí tak vysokou míru zadluženosti firmy (=úpadek nebo hrozící úpadek dle insolvenčního zákoníku). Tehdy statutárnímu orgánu nezbude nic jiného, než v souladu s platnou legislativou přistoupit k podání dlužnického návrhu na zahájení insolvenčního řízení.

Většina veřejnosti si s pojmem insolvenční řízení představí nevýhodný prodej majetku zadlužené firmy formou konkurzu. Po jehož skončení stejně zůstanou dluhy, které se věřitelé snaží vymáhat vůči vlastníkům nebo statutárním orgánům.

Přitom insolvenční zákon nabízí řešení úpadku formou tzv. reorganizace zadlužené firmy. Jejím cílem je provést pod soudním dohledem a taktovkou věřitelů řízené ozdravení firmy zahrnující částečnou úhradou pohledávek všech věřitelů. Respektive soudem garantované částečné odpuštění dluhů ze strany všech věřitelů. Tak aby po skončení insolvenčního řízení mohla dříve zadlužená firma s čistým štítem znovu podnikat. Bez jakýchkoliv omezení a toxických závazků.

Již dávno neplatí, že reorganizace je výsadou velkých podniků s obratem nad 100 mil. Kč ročně či s více než 100 zaměstnanci. Nicméně menší podniky budou muset vyvinout mnohem více úsilí při jednáních s věřiteli, kteří o způsobu řešení úpadku formou reorganizace rozhodují.

Postupů vedoucích k ozdravení zadlužené firmy, nebo – nelze-li jinak či rozhodl-li se k tomu z různých důvodů vlastník zadlužené firmy – k řízenému ukončení její existence je však mnohem více. Aplikace toho kterého či těch kterých řešení je vždy zcela individuální pro každého klienta a jeho firmu.

 

Neváhejte nás kontaktovat. 

Jak se zbavit zadlužené firmy

Zadlužená firma

Související články

O autorovi

Poradenství v krizi.cz

Máme více než 20 let zkušeností s odkupem a prodejem podílů v obchodních společnostech a s transformacemi firem. Za tuto dobu jsme pomohli významnému množství podnikatelů s prodejem, transformací, revitalizací či likvidací jejich firmy.