Zbavte se své zadlužené firmy včas !
Přepis firmy
a

Portfolio služeb

Široké portfolio našich služeb

Portfolio služeb. Nabízíme komplexní služby pro firmy.

Zavolejte námPoptávka zdarma

Jak probíhá odkup a převzetí firmy ?

%

První schůzka a seznámení se

KOMUNIKUJEME SPOLU CELOU DOBU. NOVÝ ZÁJEMCE O OBCHODNÍ PODÍLY SE SEZNÁMÍ S VÁMI, VAŠÍ FIRMOU.

%

PŘÍPRAVA SMLUVNÍ DOKUMENTACE

PŘIPRAVÍME CELOU OBCHODNÍ TRANSAKCI V SOULADU S NOZ A ZÁKONEM O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH Č. 90/2012 SB. VŠECHNY NÁVRHY SMLUV OBDRŽÍTE PŘEDEM.

%

VALNÁ HROMADA

ZÁKON PŘÍMO NEVYŽADUJE PODEPSÁNÍ DOKUMENTŮ U NOTÁŘE, OBVYKLE ALE SMLOUVU O PRODEJI OBCHODNÍHO PODÍLU (NEBO ÚPLATNÉM PŘEVODU AKCIÍ)  U NOTÁŘE PODEPISUJEME. JE SOUČÁSTÍ KOMPLETNÍ VALNÉ HROMADY A JE SNAZŠÍ VŠE UDĚLAT V JEDNOM KROKU A RYCHLEJŠÍ Z POHLEDU PŘÍMÉHO ZÁPISU DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU.

NA VALNÉ HROMADĚ V RÁMCI NOTÁŘSKÉHO ZÁPISU NOVÝ MAJITEL ODVOLÁVÁ STARÉHO JEDNATELE A USTANOVÍ NOVÉHO JEDNATELE.

%

ZÁPIS ZMĚN DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

PODÁNÍ NÁVRHU NA ZÁPIS ZMĚN DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU PROBÍHÁ IHNED PO SKONČENÍ VALNÉ HROMADY U NOTÁŘE FYZICKÝM ODNESENÍM NOTÁŘSKÉHO ZÁPISU O PRŮBĚHU VALNÉ HROMADY, KUPNÍCH SMLUV S PŘÍLOHAMI A OSTATNÍCH DOKUMENTŮ NA PŘÍSLUŠNÝ REJSTŘÍKOVÝ SOUD, KDE JE ZAPLACEN I POPLATEK ZA ZÁPIS ZMĚN A KLIENT DOSTÁVÁ KOPII NÁVRHU S VYZNAČENÝM DATEM PODÁNÍ A KOPIEMI NOTÁŘSKÝCH ZÁPISŮ.

PODLE PŘÁNÍ PRODÁVAJÍCÍHO MŮŽEME ZAJISTIT U NOTÁŘE ON-LINE ZÁPIS DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU. V TOMTO PŘÍPADĚ JE ZÁPIS ZMĚN PROVEDEN NEJPOZDĚJI DO 24 HODIN. VE VÝPISE SPOLEČNOSTI Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU JIŽ BUDOU PROVEDENY ZMĚNY – ZAPSÁNÍ NOVÉHO JEDNATELE I 100% SPOLEČNÍKA.

%

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL – NEJDŮLEŽITĚJŠÍ NA ZÁVĚR

MEZI NEJDŮLEŽITĚJŠÍ DOKUMENTY PO USKUTEČNĚNÍ VALNÉ HROMADY BEZESPORU PATŘÍ PODROBNÝ PŘEDÁVACÍ PROTOKOL FUNKCE JEDNATELE (PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA). TEN OBSAHUJE TY – PRO CHOD FIRMY – NEJZÁSADNĚJŠÍ ÚDAJE.
  1. PŘEHLED AKTUÁLNÍCH ZÁVAZKŮ SPOLEČNOSTI KE DNI PROVEDENÍ TRANSAKCE S JEJICH STRUKTURALIZACÍ (ZÁVAZKY Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ, BANKOVNÍ ÚVĚRY, STÁTNÍ INSTITUCE, DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY).
  2. PŘEHLED POHLEDÁVEK KE DNI PROVEDENÍ TRANSAKCE.
  3. MIMOŘÁDNÁ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA.
  4. PROTOKOL INVENTARIZACE A PŘEDÁNÍ ZBOŽÍ NA SKLADĚ, VČETNĚ JEHO PŘÍPADNÉHO OCENĚNÍ SOUDNÍM ZNALCEM NEBO OVĚŘENÍ PŘEDÁVACÍHO PROTOKOLU NOTÁŘEM (PODLE POŽADAVKU PRODÁVAJÍCÍHO).
  5. KOMPLETNÍ PŘEDÁNÍ HIM A DHIM.
  6. DŮLEŽITÁ SPOJENÍ NA DODAVATELE A ODBĚRATELE, VČETNĚ VEŠKERÉ SMLUVNÍ DOKUMENTACE K JEDNOTLIVÝM – I ŽIVÝM – OBCHODNÍM PŘÍPADŮM.
  7. JEDNOTLIVÉ PŘEDÁVACÍ PROTOKOLY NA NEMOVITÉ OBJEKTY, DRAHÉ TECHNOLOGICKÉ A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ.
  8. VÝKAZY ZISKŮ A ZTRÁT, ROZVAHU A VÝSLEDOVKU, DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ.
  9. ŽIVNOSTENSKÉ LISTY A OPRÁVNĚNÍ, REGISTRACE.