Zbavte se své zadlužené firmy včas !
Přepis firmy
a

Likvidace společnosti.

^

28 května, 2020

Obsah

Základní otázky které Vám odpoví na problematiku likvidace Vaší společnosti s.r.o. a a.s.

Co je to vlastně likvidace společnosti ?

Je to kvalifikovaný proces, který začíná rozhodnutím společníků na valné hromadě, že společnost zruší (z jakéhokoliv důvodu) a pokračuje činností jmenovaného likvidátora, který musí zajistit posloupnost všech zákonem daných úkonů až do výmazu takto likvidované společnosti z veřejného rejstříku ČR.

Kdo může být likvidátorem společnosti ?

Likvidátorem může být jmenována osoba, která má k výkonu této funkce zákonem dané předpoklady (bezúhonnost, plnoletost, bezdlužnost) a dále je odborně zdatná k tomu, aby tuto specifickou činnost zvládla. Obecně je žádoucí, aby taková osoba disponovala právním a ekonomickým vzděláním s důrazem na mikroekonomii, účetnictví, daně…

Jak dlouho taková likvidace společnosti trvá?

Je to individuální a záleží na mnoha faktorech. Jiná doba likvidace bude u „prázdných“ společností bez dluhů, bez zaměstnanců, apod. a jiná doba u velkých společností s mnoha zaměstnanci, nemovitostmi, pohledávkami, závazky… Ale obecně se dá konstatovat, že minimální doba likvidace je cca 5 měsíců ode dne zrušení společnosti na valné hromadě až po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o výmazu z veřejného rejstříku a průměrná doba likvidace je cca jeden rok.

Co mám udělat pro to, abych společnost zrušil a „dal“ ji do likvidace?

Likvidace

Profesionální likvidace firem

Na začátku nás pouze zkontaktovat a víc nic. Přijedeme, provedeme vstupní informační pohovor, provedeme analýzu situace a navrhneme řešení a rozpočet. V případě Vašeho souhlasu podepíšeme příkazní smlouvu a věc se začne v naší režii řešit. Vše děláme na klíč, zorganizujeme valnou hromadu Vaší společnosti, která o zrušení firmy rozhodne, Vy (společník) se jí účastnit nemusíte, stačí nám plná moc a vše vyřešíme a zařídíme sami. Navíc, Vy jste na valné hromadě odvolán z funkce jednatele a Vaší jedinou povinností je předat likvidátorovi společnost, účetnictví, inventuru majetku, atd. Tím pro Vás věc úplně končí a máte klid.

Likvidace společnosti – Můžu zlikvidovat i firmu, která má dluhy a měla by jít spíše do konkurzu?

Ano můžete, v případě, že likvidátor zjistí předlužení společnosti nebo obecně insolvenci, zajistí sám vypracování insolvenčního návrhu a poté bude spolupracovat s insolvenčním správcem. Po skončení insolvenčního řízení si firmu přebere od správce zpět a zajistí dokončení likvidace. Je to pro Vás mnohem komfortnější varianta, než se se správcem dohadovat.

Co můžu očekávat za problémy, když svoji zadluženou firmu „neřeším“?

Každý nese odpovědnost sám, může se stát, že se do Vás „obuje“ nějaký věřitel, kterému delší dobu dlužíte a poštve na Vás policii, soudy, exekutory… Každý je povinen svoje podnikatelské aktivity ukočírovat v rámci zákonných norem. Pokud víte, že se Vám to už nedaří, je vhodné se obrátit na odborníky a věc řešit. A likvidace nefunkční nebo neprosperující společnosti je zákonným postupem a je tudíž tím nejlepším řešením vzniklé situace.

Kolik za likvidaci společnosti zaplatím?

To je individuální a vždy se snažíme s klienty domluvit tu nejvýhodnější cenu při zachování nejvyšší možné kvality odvedené práce. Naše ceny jsou vždy smluvně stanoveny a jsou konečné, bez možnosti dalšího navyšování v průběhu likvidace, ať se stane, co se stane… Klient zaplatí pouze to, co se na začátku dohodne a smluvně zakotví, nikdy nic navíc.

Co když nastanou v průběhu likvidace společnosti nějaké nepředvídatelné problémy? Budu něco doplácet za jejich vyřešení?

Ne, v žádném případě, jakmile je jednou jmenován likvidátor a podepsána smlouva, tak už je vše v režii likvidátora a je jeho problém, pokud se někde něco objeví, o čem se dříve nevědělo.

Co když za mnou přijdou věřitelé nebo někdo jiný a já už budu přitom z funkce jednatele odvolán a firma bude v likvidaci?

Nebudete dělat nic a pošlete dotyčného za likvidátorem. Likvidátor je jediným člověkem, který může za společnost jednat a řešit její (a vlastně i Vaše) záležitosti. Vy navíc ani jednat za společnost už nemůžete, dokonce nesmíte! Vše řeší jenom likvidátor, proto si ho platíte, abyste měl klid…

Jakou mám jistotu, že svoji práci odvedete dobře?

Máte jistotu několika stovek námi vymazaných a tudíž již zrušených a zlikvidovaných společností, máte jistotu sehraného týmu s odpovídajícím vzděláním, složeného z právníků, daňových poradců, účetních, soudních znalců, apod. Jistotou pro Vás je i to, že příkazní smlouvu nelze jednostranně vypovědět a po jmenování likvidátora do funkce (a Vašem odvolání z funkce jednatele) již tento musí svoji práci dokončit.

Co mám dělat s hromadou účetnictví, která mi po mojí firmě zbyla?

Předáte ji likvidátorovi a on zajistí archivaci spisového materiálu dle příslušných zákonů. Některé písemnosti je nutné trvale uložit, některé se archivují v závislosti na skartačních lhůtách. Ale vše zajišťuje likvidátor a bez Vaší spoluúčasti.

Účetnictví naší společnosti není vedeno tak, jak by se správně mělo vést… nebo není účetnictví z nějakého důvodu vůbec. Je to velký problém, když chceme provést likvidaci společnosti ?

Není to problém, vše si od vás přebereme v tom stavu, v jakém to je. V případě potřeby provedeme rekonstrukci účetnictví a zajistíme předání příslušných přiznání na finanční úřad. Vše opět v naší režii.

Likvidace společnosti – Jak můžu řešit svoji situaci například v době karantény, kdy je prakticky znemožněn osobní kontakt?

Je to jednoduché, vše vyřešíme online. Telefonickou a mailovou komunikací připravíme valnou hromadu včetně všech smluvních ujednání. Požadované originály potřebných listin si zašleme poštou. Na valnou hromadu nemusíte, to zařizujeme my a po vstupu společnosti do likvidace nám pošlete opět poštou požadované účetní doklady. Běžně komunikujeme např. přes aplikaci Microsoft Teams, takže není problém se na všem domluvit i takto.

Komu a kdy prodat zadluženou firmu ?

Specializujeme se na odkup zadlužených firem. Buď tímto projektem, nebo naším druhým projektem.

Související články

O autorovi

Poradenství v krizi.cz

Máme více než 20 let zkušeností s odkupem a prodejem podílů v obchodních společnostech a s transformacemi firem. Za tuto dobu jsme pomohli významnému množství podnikatelů s prodejem, transformací, revitalizací či likvidací jejich firmy.