Zbavte se své zadlužené firmy včas !
Přepis firmy
a

Krizové řízení firem

Služba krizového řízení firem

Krizové řízení firem.
Když se dá rozvíjet spousta firem, proč by nešla rozvíjet ta vaše?
Když se dá zachránit spousta firem, proč by nešla zachránit ta vaše?
A když lze zvýšit zisk mnoha firmám, proč by nešel zvýšit vaší firmě?​

Zásadní je přiznat si, že máte problém. Nalézt vůli tuto situaci řešit, s tím Vám můžeme pomoci my.

Zavolejte námKontaktujte nás

Zásadní je přiznat si, že máte problém.
Nalézt vůli tuto situaci řešit, s tím Vám můžeme pomoci my.

Máme dlouholeté zkušenosti s řízením podniků v různých fázích krize. Podíleli jsme se na revitalizaci a sanaci již významného množství podniků. Již mnoho let pomáháme středním firmám, jak v období překonání firemní krize, tak v nastartování růstu.

Udělejte si čas a pojďme společně posunout vaši firmu!

 

Krizové řízení firem – zásady

ANALÝZA

PROVEDEME INTERNÍ AUDIT VAŠÍ FIRMY

VYHODNOCENÍ

DEFINUJEME HLAVNÍ PŘÍČINY KRIZE

NÁVRH ŘEŠENÍ

SESTAVÍME OPTIMÁLNÍ KRIZOVÝ PLÁN

REALIZACE

SPOLEČNĚ DOSTANEME VAŠI FIRMU Z KRIZE

Reorganizace (v rámci insolvenčního řízení), která je způsobem řešení dlužníkova úpadku, při kterém dlužník může i nadále vyvíjet podnikatelskou činnost, avšak pouze v mezích tzv. reorganizačního plánu, který sleduje především ozdravení provozu dlužníkova podniku a uspořádání vzájemných vztahů mezi dlužníkem a jeho věřiteli.

Sanace (restrukturalizace), která představuje řešení již větší krize podniku, zejména formou záchrany ziskových a perspektivních částí podniku při současné likvidaci jeho nefunkčních částí. Sanace podniku je obsahově a časově náročnější než konsolidace, přičemž cílem sanace je dosažení obratu v dosavadním vývoji a dosažení stavu v jakém byl podnik před krizí.
Tím rozumíme stav obnovení rovnováhy podniku, který ještě není výrazně nestabilní, a to např. formou prodeje části podniku, změnou výrobního programu, snížením neopodstatněných nákladů či eliminací jiného zdroje krize.
Fúze či jiná přeměna korporace. Tato možnost připadá v úvahu zejména v případech, kdy podnik má některá hodnotná aktiva, která mohou být pro jiný podnik zajímavá. V rámci fúze pak dochází ke sloučení či splynutí několika podniků.

Krizové řízení  – blog

Krizový manažer

Krizový manažer

Krizový manažer - služby krizového manažera. Krizový manažer. K čemu vlastně je ? Krize nás učí, jak si znovu rozpomenout, co vlastně chceme a kam jdeme, uvědomit si, co už nepotřebujeme a co je pro nás doopravdy cenné. Krizové řízení nám může hodně pomoci. U malých...

číst více
Centrum pomoci firmám

Centrum pomoci firmám

Obrátit se na partnera, který se profesně zabývá službou pomoci firmám, jehož zkušenosti jsou z oblasti poradenství v krizi, byť jen jako konzultanta, který je schopen se podívat na společnost z pohledu krizového manažera, bývá v této chvíli více, nežli žádoucí.

číst více

Krizové řízení spoluprací s námi získáte pevný řád, klid a čas

 

 • Jak budeme postupovat ?
  • Nastavíme a budeme plnit plán
  • Aplikujeme potřebné změny
 • stanovení cíle majitelem firmy
 • jmenování krizového manažera do funkce
  • seznámení se situací
  • vypracování krizového plánu
 • představení plánu všem, co mají se společností nějaké vazby
  • vedení společnosti za daným cílem

Předem nastavený plán vám dovolí soustředit se pouze na to důležité. Navíc spoustu pro vás nepříjemných nebo časově náročných záležitostí vyřešíme za vás přímo ve firmě. Věříme v pevně nastavený řád, který pokud budeme společně dodržovat, dokáže vaši firmu stabilizovat. Aktivně pracujeme přímo ve vaší firmě a každý měsíc vyhodnocujeme změny.

V krizových situacích se mění zcela režim řízení, krizový manažer dostává větší pravomoc pro rychlé rozhodování.
V krizových situacích často neplatí běžná organizační struktura organizace a další běžná pravidla. Krize je stav nouze, kdy ve firmách produkujeme méně, než potřebujeme. Poněvadž musíme platit náklady firmy, neplatíme faktury a upadáme do dluhů.

Krizové řízení je používáno tam, kde majitelé již ztratili naději na to, že situaci zvládnou sami. V zadlužené firmě panuje špatná nálada, lenost a nespravedlnost.
Toto všechno už není v silách majitele firmy, aby to zvládl sám. My vám doporučíme zkušeného a silného specialistu, který prosadí to, co jste vy jako majitel firmy už nedokázal

Kontaktujte nás

14 + 2 =